Mestský stavebný podnik, š.p. Rožňava v likvidácii